Contact Us

Croeso mawr i chwi cysylltu efo ni ynglyn ac unrhyw agwedd o’r gwaith adnewyddu’r adeilad hanesyddol yma, yn enwedig os oes gennych unrhyw wybodaeth i gyflwyno ynglyn a hen hanes neu hanes diweddar. Os dymunwch cysylltu, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost isod, os gwelwch yn dda.

We’d be delighted to hear from you about any aspect of the 11 Stryd Y Castell renovation, particularly if you have any historical information (ancient or recent) to contribute. Or, if you require any further information on the project please get in touch via the email address below

email: From the 18th April 2017 onwards the email account for the website will no longer be active – thank you for your understanding.

email: O’r ddeunawfed o Ebrill 2017 ymlaen bydd y cyfrif e-bost ar gyfer y wefan hon yn cael eu diffodd – diolch am eich dealltwriaeth.