Dyma ni ….. y Diwrnod Agored, y Noson i teuluoedd y gweithwyr a chyfweliad gan y National Trust drosoedd.  Dim gymaint a hynnu wedi ymweld, ond dipyn go lew o rhoddion – mawr diolch i bawb.  Bydd dros £800 ar ei ffordd i’r Mental Health Foundation.  Canran bach o beth sydd eisiau, ond mae bob punt yn gymorth..

Mawr diolch hefyd i’r holl frindiau daeth i gynorthwyo.  Fuasai hi wedi bod yn amhosibl hebddynt.