Mawr diolch i’r Pwllgor Cynllunio – mae’r Cais (Rhan 5) wedi cael ei dderbyn – yn unfrydol !!

Many thanks to the Planning Committee – the Application (Stage 5) has been approved -unanimously !!

Thanks too, to Cllr. Sara Allardice for all her help.