Mae atgyweirio’r blaen ac ochr y ty yn dod ymlaen yn dda. Mae’r simdde peryglus wedi ei ddymchwel a bydd yr un newydd yn ei le erbyn dechrau wythnos nesaf. Ddylier penderfynniad Rhan 5 o’r Cais Cynllunio cael ei cyhoeddi erbyn y 6.11.2013 (gweler Planning Applications > Stage 5). Credwch neu beidio, mae’r Gwynedd Archaeological Trust yn gwrthwynebu’r cais! Buasai hyn yn ohirio’r gwaith o paratoi traeniau am flwyddyn arall. Ydi’r pobl yma eisiau i cefn y ty i ddymchwel, tybed ??